Wat zijn de schooltijden? 

Met ingang van het seizoen 2020-2021 wordt er van 8.30 -14.00 uur dagelijks onderwijs gegeven. Voor de duidelijkheid: dat geldt ook voor de kleuters.

Sommige ouders brengen hun kind zelf naar school. Andere kinderen komen met de fiets, lopend of met Openbaar Vervoer. Ook is er taxivervoer. Om in aanmerking te komen voor taxivervoer moet een verzoek ingediend worden bij de plaatselijke gemeente. Wanneer daar hulp bij nodig is kunt u dit aan de directie laten weten.

LET OP: M.I.V. SEIZOEN 2020-2021 WORDT ER GEWERKT MET HET 5-GELIJKE DAGENMODEL:  IEDERE SCHOOLDAG VAN 8.30-14.00 UUR, INCLUSIEF DE WOENSDAG.