Onderstaand het vakantierooster 2020-2021. Dit rooster is opgesteld in samenspraak met de MR en is in lijn met wat er in de regio Rotterdam wordt toegepast. Buiten deze periodes om wordt er slechts voor zeer bijzondere omstandigheden bijzonder verlof toegekend. Dit moet aangevraagd worden bij de directie van de Cirkel en dit wordt wanneer nodig afgestemd met de leerplichtambtenaar.

Herfstvakantie 18-okt 22-okt
Kerstvakantie 27-dec 07-jan
Voorjaarsvakantie 28-feb 04-mrt
Paasweekeinde: Goede Vrijdag en 2e Paasdag 15-apr 18-apr
Koningsdag in meivakantie
Meivakantie; inclusief Hemelvaartsdag 25-april 6-mei
Pinkstervakantie 6-juni
Zomervakantie  8-jul 22- aug

Ivm studiedagen voor het personeel hebben de leerlingen extra vrij op:

Studiedag 1 27 september 2021
Studiedag 2 8 november 2021
Studiedag 3 24 januari 2022
Studiedag 4 7 juni 2022
Personeelsdag LEV-WN 20 mei 2022
Alleen Uitvinders: woe 29 sep 2021 Alleen Avonturiers: do 25 nov 2021
Alleen Ontdekkers: ma 11 okt 2021 Alleen Reizigers: woe 12 jan 2022

PS: Indien uw kind per taxi naar school komt, is het belangrijk dat u zelf de vakantieperiodes en studiedagen doorgeeft aan het betreffende taxibedrijf. De verantwoordelijkheid voor de communicatie met deze bedrijven ligt bij de ouders.