Onderstaand het vakantierooster 2019-2020. Dit rooster is opgesteld in samenspraak met de MR en is in lijn met wat er in de regio Rotterdam wordt toegepast. Buiten deze periodes om wordt er slechts voor zeer bijzondere omstandigheden bijzonder verlof toegekend. Dit moet aangevraagd worden bij de directie van de Cirkel en dit wordt wanneer nodig afgestemd met de leerplichtambtenaar.

Herfstvakantie 21-okt 25-okt
Kerstvakantie 23-dec 03-jan
Voorjaarsvakantie 24-feb 28-feb
Paasweekeinde: Goede Vrijdag en 2e Paasdag 10-apr 14-apr
Meivakantie 27-apr 05-mei
Hemelvaartsdag 21-mei 22-mei
Pinkstervakantie 1-juni 5-juni
Zomervakantie  17-jul 28- aug

 

Ivm studiedagen voor het personeel hebben de leerlingen extra vrij op:

Vrijdag 18 oktober 2019 Hele dag vrij
Donderdag 5 december 2019 Vanaf 12.15 uur vrij
Vrijdag 6 december 2019 Hele dag vrij
Maandag 10 februari 2020 Hele dag vrij
Dinsdag 21 april 2020 Hele dag vrij
Woensdag 1 juli 2020 Hele dag vrij

 

PS: Indien uw kind per taxi naar school komt, is het belangrijk dat u zelf de vakantieperiodes en studiedagen doorgeeft aan het betreffende taxibedrijf. De verantwoordelijkheid voor de communicatie met deze bedrijven ligt bij de ouders.