Onderstaand het vakantierooster 2018-2019. Dit rooster is opgesteld in samenspraak met de MR en is in lijn met wat er in de regio Rotterdam wordt toegepast. Buiten deze periodes om wordt er slechts voor zeer bijzondere omstandigheden bijzonder verlof toegekend. Dit moet aangevraagd worden bij de directie van de Cirkel en dit wordt kortgesloten met de leerplichtambtenaar.

Herfstvakantie 22-okt 26-okt
Kerstvakantie 24-dec 04-jan
Voorjaarsvakantie 25-feb 01-mrt
Paasweekeinde: Goede Vrijdag en 2e Paasdag 30-mrt 2-apr
Meivakantie, inclusief Koningsdag 19-apr 03-mei
Hemelvaartsdag 30-mei 31-mei
Pinksteren 7-juni 11-juni
Zomervakantie  19-jul 30 aug

 

Ivm studiedagen voor het personeel hebben de leerlingen extra vrij op:  ..

PS: Indien uw kind per taxi naar school komt, is het belangrijk dat u zelf de vakantieperiodes en studiedagen doorgeeft aan het betreffende taxibedrijf. De verantwoordelijkheid voor de communicatie met deze bedrijven ligt bij de ouders.