Onderstaand het vakantierooster 2020-2021. Dit rooster is opgesteld in samenspraak met de MR en is in lijn met wat er in de regio Rotterdam wordt toegepast. Buiten deze periodes om wordt er slechts voor zeer bijzondere omstandigheden bijzonder verlof toegekend. Dit moet aangevraagd worden bij de directie van de Cirkel en dit wordt wanneer nodig afgestemd met de leerplichtambtenaar.

Herfstvakantie 19-okt 23-okt
Kerstvakantie 21-dec 01-jan
Voorjaarsvakantie 22-feb 26-feb
Paasweekeinde: Goede Vrijdag en 2e Paasdag 2-apr 5-apr
Koningsdag 27 apr
Meivakantie; inclusief Hemelvaartsdag 3-mei 14-mei
Hemelvaartsdag 13 mei
Pinkstervakantie 24 mei
Zomervakantie  19-jul 27- aug

Ivm studiedagen voor het personeel hebben de leerlingen extra vrij op:

Studiedag 1 16 september 2020
Studiedag 2 1 april 2021
Studiedag 3 16 juni 2021
Personeelsdag LEV-WN 28 mei 2021
Alleen groep Ontdekkers vrij 7 oktober 2020
Alleen groep Reizigers vrij 7 januari 2021
Alleen groep Avonturiers vrij 11 januari 2021
Alleen groep Uitvinders vrij 25 maart 2021

PS: Indien uw kind per taxi naar school komt, is het belangrijk dat u zelf de vakantieperiodes en studiedagen doorgeeft aan het betreffende taxibedrijf. De verantwoordelijkheid voor de communicatie met deze bedrijven ligt bij de ouders.