Wij zijn een groeiende school. Er komen circa 60 leerlingen naar de Cirkel. Met ingang van het seizoen 2020-2021 is er ook ruimte voor kleuters!

Onze schoolouders vinden het belangrijk dat wij een heel duidelijk christelijke school zijn, kleinschalig en wordt de persoonlijke aandacht die wij aan onze leerlingen bieden heel positief gewaardeerd. In ons onderwijs verdelen wij onze leerlingen over 4 stamgroepen:

  • Groep Ontdekkers met juf Dineke en juf Tamara
  • Groep Uitvinders met juf Lineke, juf Titia en meester Nico

Deze vormen de onderbouwunit

  • Groep Avonturiers met meester Willem Jan en juf Tjitske
  • Groep Reizigers met juf Sanne en juf Tjitske

Deze vormen de bovenbouwunit

In de de stamgroepen doen wij gezamenlijke activiteiten. Daarnaast werken onze leerlingen in niveaugroepen, ook wel splitsgroepen genoemd. Dat is voor de leervakken. Dit wordt gedaan onder verantwoordelijkheid van de leerkracht van de stamgroep. Op de volgende pagina’s bieden wij een beeld van onze stamgroepen.