Wij zijn een groeiende school. Er komen nu circa 60 leerlingen naar de Cirkel, van kleuters tot ongeveer 13 jaar. Allemaal welkom! 

Onze schoolouders vinden het belangrijk dat wij een heel duidelijk christelijke, kleinschalige school zijn en waarin de  persoonlijke aandacht die wij aan onze leerlingen bieden sterk gewaardeerd wordt. Er is veel aandacht voor een positieve sfeer, het leren omgaan met elkaar en gedragsondersteuning. Dit draagt bij aan de goede leerresultaten welke in grote mate bereikt worden.

In ons onderwijs verdelen wij onze leerlingen over 4 stamgroepen:

  • Groep Ontdekkers
  • Groep Uitvinders

Deze vormen de onderbouwunit

  • Groep Avonturiers
  • Groep Reizigers

Deze vormen de bovenbouwunit

In de de stamgroepen doen wij gezamenlijke activiteiten. Daarnaast werken onze leerlingen in niveaugroepen, ook wel splitsgroepen genoemd. Dat is voor de leervakken. Dit wordt gedaan onder verantwoordelijkheid van de leerkracht van de stamgroep. Op de volgende pagina’s bieden wij een beeld van onze stamgroepen.