Wij zijn een groeiende school. Er komen circa 60 leerlingen naar de Cirkel. Met ingang van het seizoen 2020-2021 is er ook ruimte voor kleuters!

Onze schoolouders vinden het belangrijk dat wij een heel duidelijk christelijke school zijn, kleinschalig en wordt de persoonlijke aandacht die wij aan onze leerlingen bieden heel positief gewaardeerd. In ons onderwijs verdelen wij onze leerlingen over 4 stamgroepen:

  • Groep Parel met meester Gert en juf Tamara
  • Groep Diamant met juf Dineke en juf Sanne

Deze vormen de onderbouwunit

  • Groep Kristal met meester Willem Jan en meester Nico
  • Groep Smaragd met juf Tjitske en meester Gert

Deze vormen de bovenbouwunit

In de de stamgroepen doen wij gezamenlijke activiteiten. Daarnaast werken onze leerlingen in niveaugroepen, ook wel splitsgroepen genoemd. Dat is voor de leervakken. Dit wordt gedaan onder verantwoordelijkheid van de leerkracht van de stamgroep. Op de volgende pagina’s bieden wij een beeld van onze stamgroepen.