Groep Diamant. Wie zitten hier?

De leerlingen in Groep Diamant zijn:

  • Kinderen die net wat ouder zijn, zo tussen de 7-9 jaar
  • Zij werken op het niveau van groep 4-5-6
  • Dit wordt gedaan in stamgroep of in de niveaugroep
  • Ontwikkelen in deze periode een besef van deel willen uitmaken van de groep
  • Er zijn verwachtingen van de leerkrachten naar de leerlingen rond zelfstandigheid en taakgerichtheid