Groep Ontdekkers, dit is  de Startgroep op de Cirkel. Wie zitten er in deze groep?

  • Veelal de jongere kinderen, vanaf circa 5-9 jaar
  • Er wordt intensief samengewerkt met de Groep Uitvinders
  • kinderen die het lesprogramma van aanvankelijk lezen, rekenen en schrijven (nogmaals) intensief krijgen aangeboden
  • voor specifieke vakken soms in andere niveaugroepen werken
  • leerlingen die nog extra ondersteund moeten worden bij het leren omgaan met hun eigen gedrag en gewoontes
  • een wat meer sturende rol van de leerkracht is in deze fase passend voor onze leerlingen

Leerkrachten: Dineke Mewe & Tamara vd Lugt