SBO de Cirkel. Wat zijn wij voor school?

Een fijne, kleinschalige school voor speciaal basisonderwijs. Gevestigd in Capelle aan den IJssel.

Bedoeld voor kinderen van (pleeg)ouders die voluit christelijk onderwijs belangrijk vinden, gecombineerd met een sterk onderwijskundige aanpak omdat het kind in het regulier onderwijs vast dreigt te lopen.

Het is ons verlangen dat onze leerlingen zich prettig voelen, dat zij zich erkend en gewaardeerd voelen, met hun eigen mogelijkheden en behoeften. Deze willen wij tot verdere groei laten komen.

 

Wij willen ons profileren met een aantal thema’s. Deze zijn:

  • Voluit christelijk, gereformeerd onderwijs dwz werken met een geopende bijbel.
  • Differentiatie in het onderwijsaanbod, leren en werken op eigen niveau.
  • Structuur, ritme en voorspelbaarheid in het lesprogramma zodat de leerlingen weten waar ze aan toe zijn. Dit maakt dat wij leerlingen met autisme en adhd goed kunnen begeleiden.
  • Veel aandacht voor veiligheid en goede omgang met elkaar.
  • Gericht op groei en ontwikkeling, we streven goede resultaten na en tonen dit ook aan!

 

Een ouder vertelt:

” Een kind overplaatsen naar bijzonder onderwijs is een emotioneel proces voor kind en ouders. Onze keus voor SBO De Cirkel is hierbij beste beslissing die we voor Tom (fictief) hebben kunnen nemen! Een goede begeleiding resulteerde er bij Tom toe dat hij op zijn plek zit. Bij hem is het beste naar boven gehaald. Dit door het les krijgen in kleinere groepen en het aanbieden van lesmateriaal op een wijze die bij hem past. Tom is enorm gegroeid, ook in sociaal emotioneel opzicht! Daar zijn we heel blij mee en dankbaar voor!”

Meer weten, belangstelling? Neemt u dan contact op.

Met hartelijke groet, Nico Buchner – directeur SBO de Cirkel – 0613143537