Ik wil mijn (pleeg)kind aanmelden, hoe gaat dat?

Voor veel ouders is het een intensief proces voordat zij tot aanmelding van hun kind komen. Het wordt veelal als een zoektocht ervaren, met daarbij emoties, het kiezen van een andere school is immers geen kleinigheid. Dat begrijpen wij volledig.

Om tot goede afweging te komen is het wenselijk dat:

 • u en de huidige school beschikt over feitelijke goede informatie, dossiergegevens
 • er duidelijkheid in de communicatie is, zodat u weet waar u aan toe bent
 • helder wordt wat de toegevoegde waarde is voor het kiezen van speciaal basisonderwijs dan wel de huidige school
 • aandacht is voor de emotionele kant van het proces
 • de afstemming tussen school en ouders constructief verloopt, goede verhoudingen dragen hieraan bij
 • u zich oriënteert op wat wat wij kunnen bieden en welke beleving u hierbij krijgt. Het bezoeken van onze school en het met elkaar in gesprek raken ondersteunen dit

Formele stappen in het aanmeldingsproces:

 • Een kind kan alleen op het SBO worden geplaatst met een daarvoor ontvangen toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
 • Deze TLV wordt afgegeven door een onafhankelijke commissie van het betreffende SamenWerkingsVerband (SWV)
 • In de route naar een TLV dient de basisschool waar het kind op zit aan te tonen welke extra hulp er is geboden. Het SWV beoordeelt of deze inspanningen compleet genoeg zijn geweest.
 • Het zorgadviesteam (ZAT) van de Cirkel schrijft een motivatiebrief aan het SWV. Hierin wordt duidelijk gemaakt waarom uw kind op De Cirkel geplaatst kan worden; De expertise van de Cirkel wordt hierbij gekoppeld aan de onderwijsbehoeften van uw kind.

Hoe snel kan mijn kind geplaatst worden?

 • Dat is mede afhankelijk van de urgentie welke u en/of de huidige school ervaart. Daarnaast spelen de praktische mogelijkheden op de Cirkel natuurlijk ook een rol van betekenis.
 • De school heeft een ‘zorgplicht’, dit wil zeggen dat wij de verantwoordelijkheid hebben om binnen 3 maanden tot plaatsing over te gaan dan wel een goed alternatief aan te bieden, gerekend vanaf het moment dat wij het dossier aangenomen hebben met de intentie tot plaatsing op de Cirkel.
 • Voor het opstellen van een goed begeleidingsplan, het afstemmen van dit plan met u en andere betrokkenen en het inregelen van zaken op de Cirkel is alles bij elkaar gemiddeld een periode van gemiddeld twee maanden nodig, tenzij er sprake is van hoge urgentie.
 • Hoe tijdiger u contact met ons zoekt, hoe beter. Daar komt het op neer. Samen komen we er vast wel uit wat het meest geschikt lijkt.

Wachtlijst?

 • Wij streven naar groepen van een omvang van 12-16 leerlingen
 • Afhankelijk van de kind- en groepskenmerken is plaatsing soms wel en een andere keer niet mogelijk.
 • Het is belangrijk om tijdig contact met ons te maken, zodat er indien wenselijk een plaats ovb gereserveerd kan worden.

Neemt u vooral contact met ons op als u meer wilt weten. Wij staan u graag te woord!