De Identiteitscommissie bestaat uit enkele ouders en de directeur van de Cirkel. Deze commissie is er om het mooie, bijbelgetrouwe onderwijs op de Cirkel te ondersteunen en daarop toe te zien.

  • Met de directeur te spreken over de invulling van de christelijke, gereformeerde identiteit van het onderwijs.
  • Met nieuwe ouders te spreken over hun motivatie bij de keuze voor SBO de Cirkel, specifieker het bijbelgetrouw onderwijs.
  • Daarnaast voert de Identiteitscommissie jaarlijks enkele activiteiten plaats rond opvoedingstoerusting van ouders en zijn zij betrokken bij de uitvoering van de grotere christelijke schoolfeesten.

Momenteel zijn wij op zoek naar ouders die in de Identiteitscommissie willen plaatsnemen. U kunt zich hiervoor richten tot Nico Buchner, directeur van de school.