Ons team bestaat uit circa 20 personen. Dit zijn professionals, met grote deskundigheid en ervaring, hier of elders opgedaan. De teamleden hebben hart voor alle kinderen en passie voor ‘kinderen in de knel’. Men ervaart het als een uitdaging om hiermee aan het werk te zijn. Met elkaar willen wij het beste uit de kinderen naar boven halen.Binnen het team wordt er vanuit eigenaarschap gewerkt aan professionalisering en zijn er duidelijk herkenbare specialismen aanwezig. Met elkaar weten wij ons gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs aan onze leerlingen.

Een overzicht:

 • 7 leerkrachten verdeeld over 4 groepen, 2 leerkrachten bij een groep
 • 3 leerkrachtondersteuners voor met name in de onderbouwgroepen
 • 4 onderwijsassistenten welke bij de niveaugroepen worden ingezet

Verder:

 • logopediste voor leerlingen met spraak- en communicatieproblemen
 • rekenspecialist
 • taalspecialist
 • gedragsspecialist in opleiding
 • orthopedagoog
 • zorgcoördinator
 • schoolmaatschappelijk werker
 • conciërge
 • directeur

frequent aanwezig:

 • fysiotherapeut
 • speltherapeut
 • invalkracht