Al onze leerlingen blijven tussen de middag op school. Dat is logisch, wij zijn een streekschool. Naar huis gaan is voor bijna geen enkele leerling een reële optie. Mochten ouders dit wel de voorkeur geven, dan mag dat natuurlijk. In de praktijk ervaren wij dit niet. De TussenSchoolseOpvang (TSO) is als volgt georganiseerd:

  • Alle leerlingen hebben een half uur ‘vrij’ tussen de middag, waarbij zij eten en aansluitend buiten spelen (bij slecht weer blijven zij binnen).
  • De leerlingen hebben een half uur pauze, het gezamenlijk eten duurt een kwartier.
  • Bij het buitenspelen zijn er altijd twee pleinwachten, een teamlid en een ouder.
  • Vanaf het seizoen 2016-2017 verwachten wij deelname van alle ouders aan het overblijfrooster, uitzonderingen daargelaten. Hier is een reglement voor opgesteld in samenspraak met de MR.
  • Ouders die niet mee kunnen/willen draaien in het TSO-rooster dragen financieel bij aan de invulling van het rooster. De vergoeding wordt besteed aan materiaal op het plein en verder voor de vaste groep overblijfouders. Zie het reglement.
  • Om pleinwacht te kunnen zijn wordt er een (positieve) verklaring omtrent gedrag van de ouders verwacht.
  • Bij de TSO verwachten wij van onze leerlingen fatsoenlijk gedrag, naar elkaar, de overblijfwachten en naar het materiaal waarmee gespeeld wordt. Waar nodig worden leerlingen die zich hier niet aan houden naar binnen gestuurd en volgt een maatregel en communicatie met de ouders. Veiligheid en spelplezier staan centraal.